Volharding Maasbree

  • Volharding

Afmelden voor een les bij de train(st)er

Afmelden als lid:

Het lidmaatschap loopt tot 31 juli cq. 31 januari en wordt telkens stilzwijgend met een half jaar verlengd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij:
Bea Brummans, van Eyckstraat 42, 5993 CV Maasbree, bea@volhardingmaasbree.nl

De opzegging dient uiterlijk een maand voor beƫindiging van de halfjaarlijkse termijn binnen te zijn. Dit betekent uiterlijk 1 juli cq. 1 januari.
Meld u zich niet tijdig af, dan bent u het hele lopende half jaar weer contributieplichtig.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Tussentijdse aan- en afmeldingen:


Bij tussentijdse aanmeldingen gedurende een halfjaarlijks seizoen dient de contributie voor een half seizoen geheel betaald te worden.
Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributiegeld plaats.