Skip to content
volharding-header

Afmelden

Afmelden voor een les bij de train(st)er.

Het lidmaatschap loopt tot 31 juli cq. 31 januari en wordt telkens stilzwijgend met een half jaar verlengd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij:
Bea Brummans, van Eyckstraat 42, 5993 CV Maasbree, bea@volhardingmaasbree.nl

De opzegging dient uiterlijk een maand voor beëindiging van de halfjaarlijkse termijn binnen te zijn. Dit betekent uiterlijk 1 juli cq. 1 januari.
Meld u zich niet tijdig af, dan bent u het hele lopende half jaar weer contributieplichtig.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Tussentijdse aan- en afmeldingen:

Bij tussentijdse aanmeldingen gedurende een halfjaarlijks seizoen dient de contributie voor een half seizoen geheel betaald te worden.
Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributiegeld plaats.