Volharding Maasbree

  • Volharding

Aanmeldprocedure voor nieuwe leden:

 

Bij aanmelding dient € 15,- inschrijfgeld (contant) te worden betaald. Van dit bedrag wordt € 10,- op de contributie in mindering gebracht. De overige € 5,- zijn administratiekosten.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

De formulieren volledig ingevuld, inclusief het inschrijfgeld, kunt u inleveren bij:

Bea Brummans, van Eykstraat 42, tel 4652454 of bij de betreffende leid(st)er.

Bij tussentijdse aanmeldingen gedurende een halfjaarlijks seizoen dient de contributie voor een half seizoen geheel betaald te worden.